Egyetemistáknak

Óraszám, időpontok

A korrepetálás szükséges óraszámát itt nyilván a tárgy és a probléma jellege határozza meg, az időpont és a gyakoriság tehát megbeszélés kérdése.

Előfordulhat, hogy valakinek életében összesen egyszer lesz szüksége segítségre, lehet, hogy csak a vizsgaidőszakban akad el, de a heti vagy kétheti rendszerességgel történő kvázi folyamatos felkészítés is szükséges lehet például abban az esetben, ha a kérdéses tárgyból a félév során folyamatos a számonkérés (zárthelyik, demonstrációk) és a vizsgára bocsátásnak feltétele a gyakorlati jegy megszerzése.

Általános tanácsok

Orvosi kémia, Biokémia, Biofizika

Orvosi egyetemre jelentkezőknek két emelt szintű érettségi vizsgát kell tenniük, amelyből az egyik biológia, a másik kémia, vagy fizika lehet. Általános jelenség, hogy aki kémiából felvételizett, annak az egyetemen a biofizika lesz a nehéz, a fizikából felvételizők pedig már az egyébként alapozó jellegű "Orvosi kémia" tárgynál elakadnak.

A biokémiával sokkal egyszerűbb a helyzet: mindenkinek fáj. Egyes részei kezdetben meglehetősen öncélúnak tűnnek, ezekkel kapcsolatban valójában csak az orvosi élettan tanulása közben válik majd világossá, miért is volt szükség rájuk.

Általános kémia, Kémiai számítások

Ha valaki nem érettségizett kémiából (netán a középiskolában kimondottan hanyagolta ezt a tárgyat), de egyetemi tanulmányai során kémiai jellegű tananyaggal találkozik (kémiai számítások, anyagismeret, általános kémia), gyakorta érzi úgy, hogy - bár valahonnan messziről még dereng a kénsav képlete - tulajdonképpen a szavakat se érti. A jó hír az, hogy ezen viszonylag gyorsan lehet segíteni.

Hasonló a helyzet a kémiai számításokkal abban az esetben, ha valaki még soha nem oldott meg ilyen példákat. Gyakori jelenség, hogy még a matematikából vagy fizikából amúgy teljesen tehetséges emberek is tanácstalanul álldogálnak egy-egy - valójában még csak összetettnek sem nevezhető - kémiapélda fölött, hasztalanul keresve rajta a fogást. A magyarázat annyi, hogy a kémiai számítások egyfajta speciális gondolkodásmódot igényelnek, amire az elején "rá kell érezni". Ez a rutin akár néhány óra alatt is kialakítható, tehát a probléma az esetek többségében nagyobbnak látszik, mint amekkora valójában.

Fontos ugyanakkor, hogy aki úgy érzi, hogy hiányosságai vannak, gyorsan kezdjen ellenük tenni valamit, ne csak akkor, amikor már a vizsgára bocsáthatósága a kérdés.

Fizikai kémia

Számos, kémiával kapcsolatos szakon (vegyész, vegyészmérnök, biomérnök, gyógyszerész) előforduló "szórótárgy". A tekintetben csaknem páratlan, hogy mivel két, önmagában is nehéz tudomány határterületét képezi, ZH-kban, vizsgákon itt lehet a legötletesebben kifacsart kérdéseket feltenni.

Persze olyan is van, aki élvezi...

Orvosi élettan

Talán a legszebb élettudomány, amely számtalan ponton kapcsolódik az élettelen természettudományokhoz. "Élettelen oldalról" nézve a veseműködés tulajdonképpen 8-10 latin szó és 40 oldal fizikai kémia, az ingerületvezetés elektrokémia, az EKG csaknem tisztán fizika, a pH-szabályozás színtisztán kémia, és a sort nyugodtan lehetne folytatni a légzéssel, keringéssel, vagy az érzékszervekkel.

Akinek tehát gondja volt akár a biokémiával, akár a biofizikával, annak az élettanban is lesznek homályos részek.