BIOLÓGIA

KÉMIA

FIZIKA

emelt szintű érettségi (egyetemi felvételi)
felkészítés


Több évtizedes középiskolai és egyetemi oktatói tapasztalattal egyetemi felvételire felkészítést vállalunk magántanárként a fenti tantárgyakból.


Egyetemistáknak (orvos, fogorvos, gyógyszerész, biológus, vegyész, vegyészmérnök) korrepetálást vállalunk a következő és velük rokon témakörökből:

 • orvosi kémia
 • orvosi biokémia
 • orvosi biofizika
 • orvosi élettan
 • fogászati anyagtan
 • általános és szervetlen kémia
 • kémia számítások
 • fizikai kémia
 • matematika
 • analízis

Számítástechnika tanfolyamok:

 • UNIX-1: Linux alapismeretek
 • UNIX-2: Héjprogramozás
 • programozás C nyelven

Intenzív felkészítések:

 • Emelt szintű érettségi vizsga szóbeli része
 • Egyetemi vizsgák/pótvizsgák (nyáron is)
 • Évközi ZH-k, demonstrációk